Elektryka

Zakres usług:

Domowe instalacje elektryczne do 1 kV

Budowa, montaż, naprawy, remonty, rozbudowa istniejących instalacji, modernizacje.

Konserwacja i przeglądy okresowe

Pomiary kontrolne

Doradztwo techniczne